Zakres usług
  projektowanie architektoniczno-budowlane:
 • koncepcje architektoniczne i wielobranżowe, wizualizacje, inwentaryzacje budynków i elewacji,
 • projekty budowlane,
 • dokumentacje przetargowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • programy funkcjonalno-użytkowe zgodnie z Dz. U. 04.202.2072,
 • projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy.
  przygotowanie inwestycji i obsługa procedur:
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), w tym zapewnienia dostaw mediów, uzgodnienia konserwatorskie, ZUDP i inne,
 • nadzory autorskie i doradztwo,
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • usługi polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Krzysztof Petrus – Architekt
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  KRZYSZTOF PETRUS

biuro: Morgowska 4d, 41-408 Mysłowice

kpe (at) kpe.com.pl

+48   504 639 835

NIP: 954 240 22 60